Ferâşet Çantası

Osmanlı döneninde Mekke ve Medine'de yaşayan müslümanlara her yıl tertip edilen Surre Alayı ile hediyeler gönderilir, Allah ve Rasûlünün Hareminde oturanların duâsı bu vesileyle alınırdı. Hediyeleri alan Haremeyn mücavirleri, gelen hediyelere mukabil anlamlı bir hediye gönderirlerdi. Manevî değeri yüksek bu hediyeler, mukaddes emanet olarak uzun yıllar saklanırdı. Mekke-i Mükerreme'den Istanbul'a dönen Surre-i Hümayunla gönderilen "Ferâşet Çantası" ve çantanın içerisinden çıkan, Kâbe'nin temizliğinde elde edilen "Kâbe Tozu".

Sonraki yazı : Yüzen Camii-Kızıl Deniz -Cidde